Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Szkoła Podstawowa
Dziennik podawczy
Uwagi
 
leba
Notatka Pana E. Kubiak
Strona 1      Strona 2
 
     Uwagi do zapisów w księdze głównej kasowej prowadzonej przez magazyn opałowy w Łebie w okresie od 14.11.1939 roku do 03.01.1945 roku, a po tym okresie wykorzystanej z racji wolnych kartek jako dziennik podawczy miejscowej szkoły od 24.07.1945 roku do 10.09.1947 roku.
     1⟩ Księga główna kasowa prowadzona była przez ówczesnego magazyniera o nazwisku Fenske, którego zapisy skłaniają do twierdzenia, że rozdział opału musiał być prowadzony odpowiednio do potrzeb niezbędnych na ogrzewanie obiektów użyteczności wyższej jak i domostw - najprawdopodobniej z góry ustalonej masie przez odpowiedzie organy administracji.
     2⟩ Księga ze względu na brak jakichkolwiek adnotacji kontrolnych, była jakoby wewnętrzną księgą magazyniera, gdyż sposób rozliczeń między odbiorcami był często prolongowany.
     3⟩ Największymi odbiorcami opału byli:
          a⟩ stacja doświadczalna
          b⟩ stacja wzmacniakowa (obecnie Urząd Telekomunikacyjny)
          c⟩ obiekt wyrzutni rakietowej
leba
Załącznik graficzny
          - stacja doświadczalna była ściśle związana z obiektami wyrzutni rakiet. ⟨ dopisek autora tłumaczenia ⟩ i znajdowała się w przyległych obiektach wyrzutni rakiet.
     4⟩ Z zapisów wynika również, że w ostatnich latach wojny 1943-45 do wielu nazwisk - ⟨ właścicieli domostw ⟩ dopisywane są nazwiska innych osób, które najprawdopodobniej stanowiły odsetek ludności ewakuowanej ze wschodnich części europy ⟨ ludność pochodzenia niemieckiego ⟩, a w związku z tym i dla nich część opału przydzielona była
     5⟩ Zapis pierwszy w tzw. księdze podawczej z dnia 24.07.1945 o zamknięciu szkoły niemieckiej zbiega się prawie z tym samym okresem przejęcia w pełni administracji w Łebie przez organa polskiej władzy w sierpniu 1945 rok.
 
Na bazie uwag opracowanych przez Pana Edwarda Kubiaka
ŁebaHistoria Szkoły

dawniej imienia Feliksa Dzierżyńskiego obecnie imieniem Adama Mickiewicza. Wybudowana w 1962 roku

ŁebaKronika szkolna 1945 - 1946

Bardzo ciekawa lektura o zmianach na przestrzeni lat w łebskiej szkole podstawowej. Morze znajdziecie tu zapisy o Waszych bliski i dalekich

ŁebaKronika szkolna 1960 - 1986

Załącznik fotograficzny do kroniki szkolnej. Morze znajdziecie tu zapisy o Waszych bliski i dalekich krewnych albo o Was samych

ŁebaDziennik podawczy

Początki działalności szkoły podstawowej w Łebie. Zapisy pism przychodzących i wychodzących od 1945 roku