Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Przewodnik
Łeba miasto nadmorskie
Rzeka Łeba
 
leba
Rzeka Łeba
     Łeba to jedna z siedmiu ważnych rzek Pomorza uchodzących do morza Bałtyckiego, wypływa ze źródła położonego na wysokości 170 m n.p.m. na południe od wsi Borzestowo w powiecie kartuskim. Po sformowaniu na torfowej łące w niewielki rów, w górnym rynnowym odcinku przepływa przez jeziora Pojezierza Kaszubskiego: Długie, Wielkie, Reskowskie i Sianowskie. Na północ od wsi Miłoszewo wgłębia się między wzniesienia morenowe. Od Tłuczewa jej spadek gwałtownie wzrasta. Płynąc urokliwym przełomowym odcinkiem, erozyjną wąską wcinającą się nawet do 60m doliną, nabiera cech rzeki górskiej. Meandruje wśród łąk i lesistych wzniesień spieniając swoje wody na licznych głazach i zawadach, by po dotarciu do Pradoliny Łeby - Redy przy rzędnej 50m n.p.m. zapoczątkować w rejonie Strzebielina odcinek pradolinny, wyraźniej zaznaczający się od okolic Bożegopola Małego.
     Nurtem spokojniejszym, korytem o dnie żwirowo - piaszczystym poprzez Bożepole Wielkie i Łęczyce dopływa do Lęborka, a następnie rozległą torfową doliną do leżącego w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego przybrzeżnego jeziora Łebsko, kończąc w jego płd.-wsch. części przy rzędnej 0,3 m n.p.m. odcinek pradolinny. Po przejściu przez jezioro ostatnim 4 km mierzejowym odcinkiem przełamując się przez Mierzeję Łebską uchodzi Łeba do morza w miejscowości o tej samej nazwie.
     Długość rzeki wynosi 128,8 km, całkowita powierzchnia dorzecza 1801,2 km2, a pierwsze historyczne zapisy z jej nazwą pojawiają się w roku 1140. Instytut Ochrony Środowiska w Programie Ochrony Dolin Rzecznych uznał dolinę Łeby za korytarz ekologiczny kategorii A rangi krajowej. Zadecydowała o tym jej wielofunkcyjność oraz znajdujące się w dolinie siedliska i miejsca rozrodu wielu gatunków zwierząt. Największe znaczenie spośród ryb dorzecza Łeby mają dwie formy biologiczne troci: troć wędrowna i osiadły pstrąg potokowy oraz lipień. Ścisłą ochroną gatunkową objęte są: głowacz białopłetwy, koza, śliz i przedstawiciel krągłoustych minóg stumieniowy. Ponadto stwierdzono w rzece obecność jeszcze 16 innych gatunków ryb.
 
Tekst zaczerpnięty z portalu Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby http://rzekaleba.pl Tekst - Marian Ślęzak, Zygmunt Lisiecki
ŁebaSłowiński Park Narodowy

utworzony został 1 stycznia 1967 r. W 1977 r. został uznany przez UNESCO jako światowy Rezerwat Biosfery

ŁebaMorze Bałtyckie i plaże Łeby

Kąpielisko w Łebie uznane jest za najbezpieczniejsze na wybrzeżu morza Bałtyckiego. Łebskie Kąpielisko składa się z

ŁebaSzkoła Podstawowa

dawniej imienia Feliksa Dzierżyńskiego obecnie imieniem Adama Mickiewicza. Wybudowana w 1962 roku

ŁebaRzeka Łeba

to jedna z siedmiu ważnych rzek Pomorza uchodzących do morza Bałtyckiego, wypływa ze źródła położonego na wysokości 170 m n.p.m. na południe od wsi Borzestowo.

ŁebaPort jachtowy w Łebie

Marina może przyjąć ponad 120 jednostek różnych klas, w tym także jachty żaglowe o długości do 18 m i

ŁebaŁeba - port morski, port rybacki

Przez całe stulecia swojej historii. Łeba rozwijała się jako małe miasto rybackie, a później portowe w cieniu wielkich wydarzeń

ŁebaParafia PW WNMP w Łebie

Kościół św. Mikołaja zbudowany został w 1683 r, . Do budowy świątyni użyto częściowo materiałów z kościoła św. Mikołaja zniszczonego przez

ŁebaParafia św. Jakuba w Łebie

Na jednej osi znajduje się baptysterium, ołtarz, lektorium oraz sedillą, przy czym centralnym miejscem

ŁebaBiblioteka miejska w Łebie

Organizator wielu ciekawych imprez kulturalnych, takich jak: kabarety, spotkania autorskie, malarskie

kamery on-line lebaŁeba w fotografii

Bogaty zbiór zdjęć Łeby z różnych czasów. Dokumentacja fotograficzna z różnych miejsc w Łebie i wielu imprez. Łeba w starej fotografii.